تماس با ما

اطلاعات تماس با ما

 

آدرس دبیرخانه: اصفهان، خیابان جی، روبروی تالار شهروند، سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان

 

تلفن همراه: 09014721772  

(برای تماس در ساعات اداری و غیر اداری)

 

دورنگار: 35249489 031

 

پست الکترونیکی:   info@zoonoses.ir; zoonoses.ir@gmail.comکد پیگیری :