پروفسور دکتر ملاحت احمدی

پروفسور دکتر زهرا احمدی نژاد

پروفسور دکتر مجید آویژگان

پروفسور دکتر مريم انصاری لاری

پروفسور دکتر سعید بکایی

دکتر نادر پسته چیان

پروفسور دکتر محمدرضا پورشفیع

پروفسور دکتر عزيزاله خداكرم تفتی

پروفسور دکتر حمید رضا توکلی

پروفسور دکتر حسین حاتمی

پروفسور دکتر محبوبه حاج عبدالباقی

پروفسور دکتر حاجیه قاسمیان صفایی

پروفسور دکتر علی خامسی پور

پروفسور دکتر ابراهیم رحیمی

پروفسور دکتر سید محمود سجادی

پروفسور دکتر امیر شاکریان

پروفسور دکتر حسن شجاعی

پروفسور دکتر احمد فرج زاده شیخ

پروفسور دکتر تقی زهرایی صالحی

پروفسور دکتر علی فضل آرا

پروفسور دکتر فاطمه فلاح

دکتر کامران قائدی

پروفسور دکتر بهرام کاظمی

پروفسور دکتر غلامعلی کجوری

پروفسور دکتر فریبا کرامت

پروفسور دکتر پرویز کوخایی

پروفسور دکتر محمدرضا محزونیه

پروفسور دکتر غلامرضا محمدی

پروفسور دکتر حسن ممتاز

پروفسور دکتر محمد معتمدی فر

پروفسور دکتر افشین ملکی

پروفسور دکتر رضوان منيری

پروفسور دکتر صادق وليان

پروفسور دکتر محمدتقی هدایتی

پروفسور دکتر حسین هوشیار

پروفسور دکتر حسین یوسفی دارانی

 ..................

دبیر همایش

دکتر فهام خامسی پور

پوستر همایش
نمایه سازی مقالات در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، با توجه به اعلام مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) مبنی بر نمایه سازی مقالات پذیرفته شده در همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام، پژوهشگرانی که تمایل به نمایه سازی مقاله خود در این پایگاه و دریافت گواهی آن را دارند، لازم است گزینه ”نمایه سازی مقاله در پایگاه  SID و ارائه گواهی نامه مبنی بر نمایه مقاله“ را در بخش”ثبت سایر خدمات“ انتخاب کرده و هزینه مربوط به آن را نیز پرداخت نمایند.

لینک مربوطه

تاریخ : 1395/09/19