پروفسور دکتر ملاحت احمدی

پروفسور دکتر زهرا احمدی نژاد

پروفسور دکتر مجید آویژگان

پروفسور دکتر مريم انصاری لاری

پروفسور دکتر سعید بکایی

دکتر نادر پسته چیان

پروفسور دکتر محمدرضا پورشفیع

پروفسور دکتر عزيزاله خداكرم تفتی

پروفسور دکتر حمید رضا توکلی

پروفسور دکتر حسین حاتمی

پروفسور دکتر محبوبه حاج عبدالباقی

پروفسور دکتر حاجیه قاسمیان صفایی

پروفسور دکتر علی خامسی پور

پروفسور دکتر ابراهیم رحیمی

پروفسور دکتر سید محمود سجادی

پروفسور دکتر امیر شاکریان

پروفسور دکتر حسن شجاعی

پروفسور دکتر احمد فرج زاده شیخ

پروفسور دکتر تقی زهرایی صالحی

پروفسور دکتر علی فضل آرا

پروفسور دکتر فاطمه فلاح

دکتر کامران قائدی

پروفسور دکتر بهرام کاظمی

پروفسور دکتر غلامعلی کجوری

پروفسور دکتر فریبا کرامت

پروفسور دکتر پرویز کوخایی

پروفسور دکتر محمدرضا محزونیه

پروفسور دکتر غلامرضا محمدی

پروفسور دکتر حسن ممتاز

پروفسور دکتر محمد معتمدی فر

پروفسور دکتر افشین ملکی

پروفسور دکتر رضوان منيری

پروفسور دکتر صادق وليان

پروفسور دکتر محمدتقی هدایتی

پروفسور دکتر حسین هوشیار

پروفسور دکتر حسین یوسفی دارانی

 ..................

دبیر همایش

دکتر فهام خامسی پور

پوستر همایش
محورهای کنفرانس
 • ایمونولوژی بیماری های زئونوتیک
 • پاتولوژی بیماری های زئونوتیک
 • پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
 • مقاومت های دارویی در بیماری های زئونوتیک
 • تشخیص، درمان و عوارض بیماری های زئونوتیک
 • اپیدمیولوژی بیماری های زئونوتیک
 • عفونت های بیمارستانی و شغلی ناشی از بیماری های زئونوتیک
 • بیماریابی زئونوزیز
 • اکولوژی بیماری های زئونوتیک
 • پاتوژنز بیماری های زئونوتیک
 • بار اقتصادی ناشی از بیماری های زئونوتیک
 • تاثیر گیاهان دارویی بر بیماری های زئونوتیک
 • استفاده از عوامل زئونوتیک در بیوتروریسم
 • پرستاری از بیماری های زئونوتیک
 • اتیولوژی بیماری های زئونوتیک
 • بیماری های مشترک باکتریایی
 • بیماری های مشترک قارچی
 • بیماری های مشترک ریکتزیایی
 • بیماری های مشترک ویروسی
 • بیماری های مشترک انگلی
 • ناقلین بیماری زا و حشره شناسی
 • بيماري هاي نو پديد و باز پديد
 • بیماری های منتقله از طریق غذا، آب و هوا
 • بیولوژی سلولی و مولکولی
 • طب گرمسیری
 • بیماری های عفونی
 • بهداشت عمومی
 • عفونت هاي مرتبط با ناباروري
 • زیست شناسی حیات وحش
 • میکروبیولوژی
 • واکسن ها
 • و سایر زمینه های مرتبط

 

 

3_1

 


تاریخ : ۱۳۹۵/۴/۵